H  Β ι β λ ι ο θ η κ η   Μ ο υ ... Α ς   Θ υ μ η θ ο υ μ ε
 • Π ε τ ρ ο ς  Τ ο γ κ α ς
  • Π ε τ ρ ο ς  Τ ο γ κ α ς

      Μια καταπληκτικη Γεωμετρια
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Γ .  Ν τ α ν η ς
  • Γ .  Ν τ α ν η ς

      Μια καταπληκτικη Γεωμετρια
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Σ π .  Κ α ν ε λ λ ο ς  Α
  • Σ π υ ρ ο ς  Κ α ν ε λ λ ο ς

      Μια καταπληκτικη Γεωμετρια (Α Λυκειου)
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Σ π .  Κ α ν ε λ λ ο ς  Β
  • Σ π υ ρ ο ς  Κ α ν ε λ λ ο ς

      Μια καταπληκτικη Γεωμετρια (Β Λυκειου)
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Σ π .  Κ α ν ε λ λ ο ς
  • Σ π υ ρ ο ς  Κ α ν ε λ λ ο ς

      Μια καταπληκτικη Επιπεδη Γεωμετρια
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Γ ε ω ρ γ ι α κ α κ η
  • Μ .  Γ ε ω ρ γ ι α κ α κ η ς

      Μια Μεθοδολογια στη Γεωμετρια
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Ν .  Ν ι κ ο λ α ο υ
  • Ν .  Ν ι κ ο λ α ο υ

      Μια Θεωρητικη Γεωμετρια
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Μ π α ρ μ π α σ τ α θ η
  • Μ π α ρ μ π α σ τ α θ η

      Μια Γεωμετρια Γυμνασιου
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Ι .  Χ α τ ζ ι δ α κ η ς
  • Ι .  Χ α τ ζ ι δ α κ η ς

      Μια Γεωμετρια
      ... απο τα πολυ παλια (1894)
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Ι .  Χ α τ ζ ι δ α κ η ς
  • Ι .  Χ α τ ζ ι δ α κ η ς

      Μια Γεωμετρια
      ... απο τα πολυ παλια (1888)
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Α .  Δ η μ η τ ρ ι ο υ
  • Α .  Δ η μ η τ ρ ι ο υ

      Μια Γεωμετρια (1976)
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Β .  Φ ι λ ι π π ο υ
  • Β .  Φ ι λ ι π π ο υ

      Μια Στερεομετρια (1977)
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Π Α Λ Ι Ε Σ    Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Ε Σ
 • Δ ι α μ α ν τ ο π ο υ λ ο ς
  • Ν .  Δ ι α μ α ν τ ο π ο υ λ ο ς

      Μαθηματικα ΣΤ Δημοτικου
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Κ α τ σ α ρ γ υ ρ η ς
  • Κ α τ σ α ρ γ υ ρ η ς

      Αναλυση Γ Λυκειου
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Ι ο ρ δ α ν ι δ η ς
  • Ι ο ρ δ α ν ι δ η ς

      Μαθηματικα Β Λυκειου
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Π ε τ ρ ο ς  Τ ο γ κ α ς
  • Π ε τ ρ ο ς  Τ ο γ κ α ς

      Αριθμητικη Γυμνασιου
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Α ρ χ ι μ η δ η ς
  • Α ρ χ ι μ η δ ο υ ς  Κ υ κ λ ο υ ς  Μ ε τ ρ η σ ι ς

      Σπανιο βιβλιο
      ... απο τα παλια (1950)
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Β.  Α λ ε ξ ο π ο υ λ ο ς
  • Β.  Α λ ε ξ ο π ο υ λ ο ς
   Α.  Κ υ ρ ι α κ ο π ο υ λ ο ς

      Αριθμητικη - Γεωμετρια Ε Δημοτικου
      ... απο τα παλια (1970)
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Μ α θ η μ τ ι κ α
  • Ε λ λ η ν ι κ α  Μ α θ η μ τ ι κ α

      Σπανιο βιβλιο
      ... απο τα παλια (1979)
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Κ υ ρ ι α κ ο π ο υ λ ο ς
  • A .  Κ υ ρ ι α κ ο π ο υ λ ο ς

      Γραμμικα συστηματα
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Κ υ ρ ι α κ ο π ο υ λ ο ς
  • A .  Κ υ ρ ι α κ ο π ο υ λ ο ς

      Μιγαδικοι Αριθμοι
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • M .  S p i v a k
  • M .  S p i v a k
   Μεταφραση: Απ. Γιαννοπουλος

      το ... βοηθημα
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • M α θ η μ α ι κ α  Β
  • M α θ η μ α ι κ α  Β  Γ υ μ ν α σ ι ο υ

      Μαθηματικα Β Γυμνασιου (1967)
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • M α θ η μ α ι κ α  Γ
  • M α θ η μ α ι κ α  Γ  Γ υ μ ν α σ ι ο υ

      Μαθηματικα Γ Γυμνασιου (1967)
      ... απο τα παλια
     ... ξεφυλλισε το
   απο εδω ...   Επιμελεια: Τακης Τσακαλακος
 • Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α    Π Α Λ Ι Α